Bale suche do budowy domu

Do budowy domów stosuje się powszechnie drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego. Używa się do budowy, zarówno drewno suche jak i mokre zwane cielonym. Jednak trzeba pamiętać iż bale mogą pękać, zanim osiągną właściwą wilgotność. Nie należy się niczego obawiać, jest to zjawisko normalne. Wyjątek stanowią belki stropowe z bali.

Bale mokre lub zielone

Bale tego typu mają wilgotność większą niż 19%. Budowanie domu z takich bali może stwarzać wiele kłopotów nie tylko firmom budującym, ale także właścicielom domu. Jednym z głównych problemów jest wysychanie drewna powodującego kurczenie się bali a przy tym osiadanie domu. Efektem schnięcia drewna jest powstawanie spękań wzdłuż drewna. Jeżeli będą one liczne, mogą mieć wpływ na konstrukcję i izolacyjność cieplną domu. Żeby zapobiec pękaniu lub ograniczyć je, to wykonuje się wzdłuż bali w dolnej ich części nacięcia kontrolowane. Nacięcia te pozbawiają bali wewnętrznych naprężeń.

Bale suche

Bale suche wykonane są z drewna o wilgotności niższej niż 19%. Taką wilgotność osiąga się przez sezonowanie lub suszenie komorowe, które przyspiesza proces wysychania drewna oraz eliminuje zarodniki grzybów i larwy owadów. W drewnie sezonowym mogą się zachować i w przeszłości zaszkodzić konstrukcji domu.

Budowanie z bali suchych nie stwarza większych problemów. Dom nie osiada, a drewno nie pęka pod wpływem skurczu spowodowanego wysychaniem. Mogą się tylko pojawić drobne zarysowania spowodowane zmianą wilgotności powietrza, które nie mają większego wpływu na konstrukcję domu.