Fundamenty

Zanim zaczniemy kopać fundamenty, powinniśmy na samym początku zdjąć warstwę ziemi roślinnej z całego obrysu przyszłego budynku z metrowym zapasem z każdej strony. Pozostawienie ziemi pod domem jest niekorzystne dlatego, że ziemia osiada łatwiej niż piasek co może prowadzić do pękania podłóg i ścian działowych oraz znajdują się w niej zarodniki grzyba pleśniowego, który mógłby się rozwijać pod podłogą.

Po wyznaczeniu konturów domu oraz poziome jego posadowienia można rozpocząć od przygotowania wykopów pod fundament. Wykopy robi się tylko do głębokości nie większej na jakiej przewidziano posadowienie domu. Nie należy też robić wcześniej wykopów przed wykonaniem ław, by nie dopuścić by zbierała się w wykopie woda deszczowa, która może spowodować uwodnienie warstw gruntu co powodowałoby osiadanie budynku. Wykonanie wykopu zależy od tego, czy ławy będą wylewane w deskowaniu czy bezpośrednio w gruncie. Znaczenie ma też rodzaj gruntu.

Zbrojenie fundamentu

Zbrojenie najczęściej robi się z 4 prętów o średnicy 12, 14 lub 16 mm połączonych co 30 – 50 cm strzemionami z pręt ów 6 mm. Przy układaniu zbrojenia ław najważniejsze jest dobre zakotwiczenie prętów podłużnych w skrzyżowaniach typu T ław i narożnikach. Narożniki i skrzyżowania będą wystarczająco mocne jeśli końce prętów wygnie się pod kątem prostym lub można tam zastosować dodatkowe pręty kotwiące o takiej samej średnicy wygięte w kształcie litery L. Ważna jest także grubość otuliny betonowej wokół zbrojenia. Dolne pręty należy układać w ławie na plastikowych podkładach. Układanie zbrojenia na kamieniach albo otulenie przez podnoszenie go w trakcie betonowania jest mniej dokładne.

Tamina mała ps 2

Betonowanie ław fundamentowych

Podczas betonowania ław powinniśmy zwrócić uwagę , aby mieszanki betonowej nie wylewać ze zbyt dużej wysokości, ani żeby strumień mieszanki nie „ścinał” skraju skarpy, żeby piasek nie wymieszał się z betonem, jeśli tak się stanie należy ten beton wybrać.

Podczas szybkiego wiązania się betonu mogą pojawić się wzdłużne rysy, które nie są niepokojące. Niedopuszczalne są rysy poprzeczne. Świeżo wylany beton trzeba zraszać wodą lub przykryć folią. Izolacja pozioma na ławie jest niepotrzebna, układa się ją na ścianie fundamentowej. Ściany fundamentowe można budować po 3 dniach od wylania ław.

Ściany fundamentowe

Wymurowane ściany fundamentowej musimy sprawdzić czy są one równe i zgodne z wymiarami podanymi w projekcie. Jeśli nierówności ścian w obwodzie są niewielkie do 2 cm to na górnej powierzchni należy ułożyć warstwę wyrównawczą. Pozwala ona wypoziomować fundament i zlikwidować nierówności powierzchni. Jeśli nierówności są duże powyżej kilku cm, w takiej sytuacji trzeba zdać się na decyzję naszego inspektora nadzoru. Jeżeli chodzi o wymiary to sprawdźmy długość równoległych ścian oraz porównajmy też przekątne ścian fundamentowych czy nie są przekoszone. Podczas kontroli wymiarów ścian fundamentu może okazać się, że narożniki nie trzymają kątów prostych, a ściany są „zwichrowane”. Korektę można przeprowadzić, murując poprawnie pierwszą warstwę ścian nadziemia. Jeśli ściany fundamentowe są wymurowane z bloczków przed zaizolowaniem ich lepikiem, trzeba je wyrównać warstwą zaprawy cementowej.