Instalacje w domu energooszczędnym

I

Duży wpływ na stratę energii cieplnej ma wentylacja. Nie wystarczy budynek zbudować z odpowiednich materiałów i dobrze zaizolować, żeby był energooszczędny. Musimy jak najwięcej zatrzymać w nim ciepła, które z powietrzem ucieka przez wentylację. Dlatego w budynku wykonujemy instalację nawiewno – wywiewną z rekuperatorem do odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Warto także wyposażyć ją w gruntowy wymiennik ciepła, dlatego żeby świeże powietrze zasysane przez wentylatory mogło się ogrzać od gruntu. Jeżeli mamy małe zapotrzebowanie na ciepło możemy założyć instalację elektryczną. Koszt tej instalacji jest niewysoki, nie wymaga obsługi i konserwacji. Zamiast kabli i grzejników można zastosować akumulacyjne wykorzystując do ogrzania energię pobieraną w nocnej taryfie. Jeśli chcemy mniej płacić za energię cieplną, musimy więcej zainwestować w droższą instalacje grzewczą – wodną, zasilaną przez kocioł na paliwo lub biomasę. Kilkanaście tysięcy złotych trzeba wydać na kotłownię, przyłącza do gazu lub instalacji zbiornikowej. Proekologiczne i oszczędne jest ogrzewanie kotłem na drewno lub biopaliwo. Do ogrzewania gazem lub olejem wybieramy kocioł kondensacyjny. Przy stale rosnących cenach paliwa, inwestycja się zwróci. Kocioł powinien mieć niedużą moc. Dlatego warto poszukać takiego, który został skonstruowany z myślą o niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło i ma blokadę mocy na C.O., dzięki której będzie mógł pracować na potrzeby C.W.U. z mocą trzykrotnie większą niż na potrzeby instalacji grzewczej.

Jeżeli chcemy zainstalować pompę cieplną w domu o niskim zapotrzebowaniu ciepła jej zakup nigdy nam się nie zwróci. Gdy nas na nią stać to będziemy żyć energooszczędnie, bezobsługowo i ekologicznie, podobnie jest przy instalacji kolektorów słonecznych.

Ogrzewanie węglem

Dom, który ma być ogrzewany węglem musi mieć kotłownię z prawdziwego zdarzenia. Do kotła na paliwo stałe jest potrzeby stały, wygodny dostęp umożliwiający uzupełnianie paliwa, czyszczenie i usuwanie popiołu. Większość kotłów do ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę domu jednorodzinnego przystosowanych jest do spalania np. ekogroszku. Przy takich kotłach odległość od ściany kotłowni powinna wynosić 70 cm. Potrzebne jest też miejsce na zasobnik na ciepłą wodę o pojemności co najmniej 100l, żeby kocioł mógł przygotować wodę użytkową a nie tylko do C.O.

Ogrzewanie kominkiem

Dla tych co nie chcą dużo inwestować jest inne rozwiązanie – mogą wybrać ogrzewanie kominkowe. Drewno jest jednym z najtańszych paliw i uznane jest za ekologiczne. W nowych domach znajduje się kominek, który jest wyposażony w zamknięty wkład – urządzenie grzewcze. Jest on bezpieczny, można pozostawić prze opieki palące się drewno bez obawy, że spowoduje pożar. Wkład kominkowy umożliwia wykorzystanie do ogrzewania domu około 70% ciepła powstającego ze spalania. Reguluje się też prędkość spalania, jednocześnie ograniczając zużycie drewna. Kominkiem można też ogrzać wodę użytkową. Wkład z płaszczem wodnym działa na tej samej zasadzie co kocioł na paliwo stałe. Woda ogrzewana przez kominek jest zgromadzona w zaizolowanym termicznie zbiorniku. Co do kosztów wkładu kominkowego jego budowy i komina dochodzi jeszcze znaczny koszt instalacji grzewczej. W stosunku do instalacji z pompą ciepła, będzie i tak taniej.