Wentylacja wywiewna

Działanie wentylacji mechanicznej jest niezależne od warunków atmosferycznych. Wentylacja wywiewna mechaniczna wspomaga tylko proces usuwania zużytego powietrza z domu. Natomiast świeże powietrze przedostaje się do wnętrza w taki sam sposób jak przy wentylacji grawitacyjnej. Do wnętrza pomieszczenia powietrza napływa regularnie dzięki pracy wentylatora, którego zdaniem jest wyciąganie zużytego powietrza, generuje niewielkie podciśnienie stymulując cyrkulację powietrza. Dlatego nie w każdym domu można zastosować taki rodzaj wentylacji ponieważ praca wentylatora może doprowadzić do odwrócenia ciągu w kanałach spalinowych i cofnięcia się spalin do pomieszczeń. Nie należy także zastosować wentylacji wywiewnej w takich budynkach w których ma być zainstalowane palenisko na paliwa stałe czy kominek lub podgrzewacz gazowy wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin.

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Wentylacja nawiewno – wywiewna z rekuperatorem różni się od wywiewnej tym, że napływ świeżego powietrza i usuwanie zużytego powietrza z domu odbywa się za pomocą centrali wentylacyjnej zwaną rekuperatorem. Nawiewniki okienne i ścienne zastępuje tu podłączona do centrali czerpnia powietrza. Zassane powietrze trafia do centrali, a potem rozprowadzane jest kanałami wentylacyjnymi do pomieszczeń przez anewiostaty lub kratki wentylacyjne. W podobny sposób zanieczyszczone powietrze jest usuwane z domu. Zanieczyszczone i świeże powietrze nie bez powodu przepływa przez rekuperator, ponieważ znajduje się w nim wymiennik, w którym następuje odzysk ciepła z wywiewanego powietrza, które następnie jest przekazywane świeżemu, chłodniejszemu powietrzu napływającemu do domu. Korzyścią z zastosowania rekuperatora jest napływające do wewnątrz powietrze ogrzewane oraz w tym celu wykorzystuje się ciepło odzyskane, które nas nic nie kosztuje. musimy jednak wiedzieć, że warunkiem koniecznym zastosowania wentylacji nawiewno – wywiewnej z rekuperatorem jest budowa bardzo szczelnego domu. Ponieważ brak szczelności powoduje spore straty ciepła związane z niekontrolowaną wymianą powietrza.