Wentylacja z odzyskiem ciepła

Na straty ciepła w domu duży wpływ ma wentylacja, żeby budynek byłe energooszczędny, trzeba odzyskiwać ciepło z wywiewanego powietrza. Do tego służą urządzenia zwane rekuperatorami. Są one elementem systemu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej wymuszonej przez wentylatory. Rekuperator zapewnia kontrolę nad ilością powietrza przepływającego powietrza przepływającego przez pomieszczenia. Powietrze z zewnątrz do rekuperatora może dopływać specjalnym kanałem potem rozprowadzane jest kolejnymi kanałami do pozostałych pomieszczeń. Wywiew powietrza odbywa się także kanałami z łazienek czy kuchni. To powietrze wciągane jest do znajdującego się w rekuperatorze wymiennika, który oddaje ciepło powietrzu nawiewnemu. Powietrze w rekuperatorze jest oczyszczane z pyłu. Dzięki takiemu odzyskowi ciepła zapotrzebowanie na nie może być mniejsze o 30% w stosunku do domu ze zwykłą wentylacją grawitacyjną. Rekuperator zapewnia nam komfort. Do pomieszczeń zawsze dopływa ciepłe i czyste powietrze. Musimy jednak pamiętać, że otwarcie okna w pomieszczeniu, w którym działa wentylacja mechaniczna spowoduje zakłócenie strumienia powietrza nawiewanego lub wywiewanego przez system wentylacji. Po zamknięciu okna wszystko wróci do normy. Przy otwartych oknach jest inna wydajność poszczególnych nawiewników. Obliczenie oszczędności przy zastosowaniu rekuperacji są wykonywane przy założeniu, że w sezonie grzewczym okien nie otwieramy.

Jak wybrać rekuperator?

Przy wyborze rekuperatora warto zwrócić uwagę na parametr określony jako sprawność odzysku ciepła. Zależy to od zastosowanego w nim wymiennika ciepła. Jest to najczęściej wymiennik krzyżowy. Taki wymiennik zbudowany jest z cienkich płyt ustawionych równolegle, między którymi utworzone są kanaliki przez które przepływa powietrze. Jednym rzędem płynie powietrze świeże, zimnie a przez drugi przepływa powietrze wywiewane z pomieszczeń. Dzięki takiemu wymiennikowi można zwiększyć sprawność odzysku ciepła do 80%.

Dobry efekt daje również zastosowanie wymiennika przeciwprądowego o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła. Wymiennik przeciwprądowy w stosunku do krzyżowego ma wydłużone kanały, którym przepływa powietrze. Wywiewane płynie w kierunku przeciwnym do nawiewanego.

Największe oszczędności osiąga się, gdy rekuperator współpracuje z gruntowym wymiennikiem ciepła czyli GWC. Największe korzyści z gruntowym wymiennikiem ciepła będą w czasie mrozu, ponieważ możliwe jest ogrzanie powietrza od – 20°C do 0°C albo podczas upałów ochłodzenie powietrza od 30°C do 20°C. wykorzystanie wymiennika gruntowego wiosną i jesienią nie ma sensu. Dlatego system wentylacji wykonuje się zawsze tak, aby można go było przełączyć na pracę z pomieszczeniem gruntowego wymiennika ciepła czyli GWC.