Wyłącznik RCD

Wyłącznik RCD (ang. Residual Current Device) to urządzenie elektryczne, które ma za zadanie ochronić użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Wyłącznik RCD działa przez wykrywanie różnicy prądu między przewodem fazowym a neutralnym. Jeśli wykryje różnicę prądu, co może wskazywać na ucieczkę prądu z instalacji elektrycznej, urządzenie automatycznie przerwie połączenie elektryczne, zatrzymując przepływ prądu i minimalizując ryzyko porażenia.

Wyłącznik RCD jest stosowany w różnych miejscach, w których istnieje ryzyko porażenia prądem. W szczególności, wymagany jest on w instalacjach elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wyłącznik RCD można zainstalować w rozdzielniach elektrycznych, w gniazdkach elektrycznych, a także w przedłużaczach i urządzeniach o zwiększonym ryzyku porażenia, takich jak sprzęt AGD, narzędzia elektryczne itp.

W Polsce, stosowanie wyłącznika RCD jest regulowane przez przepisy prawa. Zgodnie z obowiązującymi normami, w pomieszczeniach mieszkalnych, wyłącznik RCD powinien być zainstalowany na każdym obwodzie ochronnym o wartości prądu znamionowego nieprzekraczającej 32 A, a w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku porażenia prądem, takich jak łazienki czy kuchnie, na wszystkich obwodach ochronnych.

Warto zaznaczyć, że wyłącznik RCD nie jest jedynym urządzeniem zabezpieczającym przed porażeniem prądem. W instalacjach elektrycznych stosuje się także inne urządzenia ochronne, takie jak wyłącznik nadprądowy czy wyłącznik różnicowoprądowy.